top of page
Outdoors Meeting

OUR EXPERTS BLOG 

  • Dan Wolf, CPA (Isr.)

אימות קובץ מסב ע"י שימוש בפונקציית HASH

בעיה מוכרת אצל חברות המשלמות לספקים באמצעות קובץ תשלומים היא החשיפה להונאה דרך שינוי הקובץ מהרגע בו הוא מופק מ- SAP לתיקיית רשת ועד לטעינתו הידנית למערכות של הגופים המשלמים , כגון: מס"ב (מרכז סליקה בנקאי) , CITI BANK ועוד.


כפתרון מציעים חלק מהארגונים הבנקאיים חיבור ישיר מה- SAP למערכת התשלום הבנקאית , לדוגמא סיטי בנק מציעים חיבור דרך CITI CONNECT (פרטים נוספים בלינק) אך עד לאחרונה למשלמים דרך מס"ב לא היתה דרך לוודא התאמה בין הקובץ שיצרו מ- SAP לקובץ שהתקבל במס"ב. מלבד בקרה מפצה ע"י השוואה מדגמית או מלאה של נתוני התשלום.


לפני מספר שבועות הוסיפה מס"ב לנתוני קובץ התשלום המוצגים למשתמש באתר גם חישוב Hash לפי נוסחה המפורטת באתר מס"ב . החיושב הינו מזהה ייחודי לפרטים בקובץ וכל שינוי של תו בקובץ יביא לתוצאת חישוב שונה.


ע"י הוספת פיתוח ב- SAP לחישוב ה- Hash באופן דומה , המשתמש יכול להעתיק את הערך ממס"ב להדביק אותו במסך הפרמטרים ולקבל חיווי מהמערכת האם קיימת זהות. זהו אמנם פיתרון ידני בחלקו ומסתמך על נוהל עבודה לפיו מאשר התשלום במס"ב לא יבצע את האישור בטרם בדיקת התאמה של ה- Hash , אך זהו עדיין פתרון עדיף על בקרות מפצות אחרות.


לפרטים נוספים מוזמנים ליצור קשר דרך מייל info@allegropro.co.il


business men reviewing financial documents
header.all-comments


bottom of page