top of page

פתרונות עסקיים מתקדמים

אנו מזמינים אותך לגלות את הפתרונות החדשניים שלנו עבור מערכת סאפ ודרישות הרגולציה 

פתרונות בנושא דיווח לרשויות המס בישראל

אלגרו-פרו מציעה פתרון פשוט לאיחד קבצי המע"מ ממערכות שונות ותמיכה בהפקה ובדיקת תקינות דוח ניכוי מס במקור שנתי (856)

קובץ אחיד

אל תמתינו להגעתם של נציגי מס הכנסה והערכו מבעוד מועד להפקת קובץ במבנה אחיד ממערכת ה-SAP. אלגרו-פרו עוזרת לארגונים בקסטומיזציה, אפיון הפיתוחים הנדרשים ובדיקת הקובץ באמצעות סימלטור קובץ אחיד שפותח ע"י אלגרו-פרו

Solutions 1

הגדרות תשלום 

לארגונים רבים יש צורך בהוספת אמצעי תשלום כחלק ממסחר בינלאומי לפי הפורמטים המקובלים ובהתאם למערכות הבנקאיות המובילות בעולם:  CITI BANK , HSBC ועוד. מוזמנים לפנות אלינו לאלגרו-פרו ולשמוע על הידע הרב שצברנו 

טיוב והסבת נתונים

אחד השלבים החשובים להצלחת פרויקט טמונים בטיוב נתונים והסבה מדויקת ונכונה של הנתונים למערכת החדשה. באלגרו-פרו יש לנו ניסיון רב בפרויקטי הסבת נתונים וכלי אוטומציה להאיץ ולייעל את התהליך ולעזור לארגון לטייב ולנקות את המידע במערכת הישנה תוך הבטחת דיוק ויעילות.

SPREADSHEET SERVER

אלגרו-פרו עוזרת לארגונים להטמיע את התוסף המתקדם Spreadsheet Server המקשר בין מערכת ה- SAP ל- Microsoft Excel . החיבור מאפשר בניית דוחות דינמיים, שאילתות וחיתוכי נתונים בסביבת אקסל ידידותית למשתמש עם יכולות העיצוב ושיתוף הנתונים.

LIQUIDITY PLANNER

לארגונים המעוניינים בשליטה ובקרה נרחבת  על תזרים המזומנים SAP מציעה את מודול ה- Liquidity Planner . לאלגרו-פרו יש ניסיון רב ביישום הפתרון במגוון חברות אשר באמצעותו מתאפשר להן ניהול נזילות משופר עם יכולות דיווח ותכנון מתקדמות.

Data Retention Tool (DART)

חברות רבות נדרשות להפיק על בסיס שנתי קובץ DART לפי הנחיות רשויות המס בארצות שונות. לאלגרו-פרו ניסיון רב ביישום הפתרון של SAP להפקת קובץ DART , הטמעת נהלים ובקרות ובדיקת תקינות הקובץ והתאמתו לדוחות הכספיים של הארגון.

סבב אישורים לתהליך התשלום

אלגרו-פרו פיתחה מערכת לניהול סבב אישורים של תהליך אישור התשלומים ב- SAP . המערכת מאפשרת לארגון שליטה ובקרה אחר תהליך אישור התשלומים הרגיש. המערכת כוללת דוח מרכזי המציג את כל הנתונים הרלוונטיים למאשר עם יכולת לחסום חשבוניות, ליצור היררכיית מאשרים ועוד. 

הנה"ח במיקור חוץ

אלגרו-פרו מציעה לייעל את הנהלת החשבונות של ארגונך עם שירות מקצועי, איכותי ובטוח. אנו ננהל את הרישומים הפיננסיים תוך הבטחת דיוק, יעילות, תאימות להוראות ניהול ספרים והפקת הדיווחים הנדרשים. 

bottom of page