top of page
Outdoors Meeting

OUR EXPERTS BLOG 

  • Dan Wolf, CPA (Isr.)

SAPGeekWeek2023

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ל- SAPGeekWeek2023 שיערך בהרצליה בין התאריכים 21-22 בחודש פברואר 2023 .

יובל דונסקוי מאלגרו-פרו יעביר את הקורס:


סקירה כללית

המודול הפיננסי של סאפ מייצג את עולם החשבונאות הפיננסית והוא אחד המודולים החשובים של מערכת סאפ. הוא משמש לאחסון הנתונים הפיננסיים של ארגון ועוזר לנתח את מצבה הפיננסי של חברה בשוק. המודול הפיננסי משתלב עם מודולים רבים אחרים במערכת, כגון: מודול המכירות, מודול לוגיסטיקה, מודול הייצור ועוד. מודול החשבונאות הפיננסית הוא עמוד השדרה של כל הרישומים הפיננסיים במערכת והוא מאגד תנועות של ציוד, סחורות, שירותים וכל שאר התנועות העסקיות בין החברה ללקוחותיה וספקיה.


תכני הקןרס:

  • חשבונאות ספקים AP

  • חשבונאות לקוחות AR

  • חשבונאות רכוש קבוע AA

  • חשבונאות ספר ראשי GL

  • בנקים

  • סגירת תקופה והפקת דוחות כספיים

  • תזרים מזומנים

  • מבוא ל- SAP S/4 HANA


Comentarios


bottom of page