top of page
Outdoors Meeting

OUR EXPERTS BLOG 

  • Gershon Blumenfeld, CPA (Isr.)

סימולטור לבדיקת קובץ במבנה אחיד

החל משנת 2006 נקבע בהוראות מס הכנסה כי בכל תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת החייבת ברישום, תהיה אפשרות להפיק סט קבצים במבנה אחיד הכולל פירוט מלא של כל התנועות והרישומים ממערכת המידע של הארגון.

סט הקבצים הממוחשב כולל שני קבצים:

1. קובץ תמצית נתוני ההפקה בשם INI.TXT

2. קובץ נתוני המידע העסקי בשם BKMVDATA.TXT. בתוך הקובץ הזה מרוכזים סוגי מידע שונים שיזוהו באופן ייחודי בקובץ.

הצורך

כחלק מביקורת תקופתית, רשויות המס עשויות לפנות לחברות ולבקש הפקה של כלל נתוני המערכת בקובץ במבנה אחיד.

רשות המסים מציעה לכלל הציבור סימולטור לבדיקת הקבצים, אך הוא מוגבל לקבצים של עד 5 מגה ביט.

בחברה ממוצעת שמשתמשת במערכת SAP, גודל קובץ אחיד לתקופה של שנה עשוי להגיע למספר GB, ולכן השימוש בסימולטור הופך ללא רלבנטי. לאור זאת ארגונים רבים אינם יכולים לבדוק את הקובץ אחיד בטרם הגשתו לרשויות והם עשויים למסור קובץ במבנה לא תקין או עם נתונים שגויים או חלקיים.הפתרון

אלגרו-פרו פיתחה מערכת המאפשרת לבדוק קובץ מבנה אחיד בכל גודל.

יכולות המערכת:

  • עיבוד של קובץ אחיד בכל גודל

  • בדיקת תקינות רשומות בהתאם להגדרות מס הכנסה

  • הפקת דוח בקרות מפורט אשר מאפשר לאתר שגיאות ושינויים נדרשים במערכת להפקת קובץ תקני.

המערכת מהווה פתרון לבדיקת קובץ אחיד לכל הארגונים ללא תלות במערכת המידע של הארגון ממנה הופק קובץ אחיד.

לפרטים נוספים מוזמנים ליצור קשר בטלפון 052-6509010 או במייל info@allegropro.co.il .
Comments


bottom of page