top of page
Outdoors Meeting

OUR EXPERTS BLOG 

  • Raz Shany, CPA (Isr.)

הגשת קובץ אחיד לרשויות המס בישראל

מאמר זה רלוונטי לחברות הכפופות לרשות המסים בישראל והוא מתאר כיצד SAP תומכת ביצירת קובץ אחיד.


רקע

ביום 2 באוגוסט 2006 פורסם תיקון להוראות מס הכנסה ( ניהול פנקסי חשבונות ) הקובע כי בכל תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת חייבת ברישום, צריכה להיות אפשרות להפיק קובץ ממוחשב של הפריטים המנויים בפרק ב' ובפרק ג' להוראות, וכן את התנועות שבמערכת חשבונות המנוהלת לפי שיטת החשבונאות הכפולה, הכול כפי שיורה המנהל (לחצו על הקישור להצגת הוראות מס הכנסה להפקת קבצים במבנה אחיד).


לאחרונה רבו המקרים בהם פנתה רשות המסים לחברות בדרישה לקבלת קובץ במבנה אחיד תוך פרק זמן קצר כחלק מהביקורת של מס הכנסה או מע"מ. הלוקליזציה של SAP ישראל מספקת את התשתית הנדרשת להפקת הקובץ אך עדיין על חברות לראות בכך פרויקט שדורש ניתוח תהליכים עסקיים, קסטומיזציה ויתכן שגם פיתוחים. פרויקט זה מחייב את הארגון להקצאת משאבים ומומלץ מאד להערך אליו מבעוד מועד ולא בלחץ זמנים של הביקורת.


הסבר כללי על תיקון להפקת קובץ במבנה אחיד ב-SAP

מאחר ולכל יישום SAP יש את הייחודיות שלו, בבואנו ליצור קובץ אחיד על פי דרישות רשות המסים, יש להתחיל בניתוח מעמיק לתהליכים והרישומים הפיננסים של החברה ורק לאחר מכן ניתן לגשת ליישום והגדרת הקובץ במערכת. להלן הצעה לשלבי פרויקט יישום קובץ אחיד:


שלב האפיון ומיפוי ההתאמות הנדרשות

זיהוי התהליכים הקיימים בסאפ והרלוונטיות שלהם להפקת קובץ אחיד, למשל:

  • לפני תחילת עבודה יש לוודא גרסת לוקיזציה והשלמת NOTES רלבנטיים

  • האם משתמשים במודול הקופה של הלוקליזציה?

  • האם הוגדרו סוגי מסמכים ולמה הם משתמשים?

  • האם יש שימוש "כפול" בסוגי מסמך (לדוגמא: סוג מסמך RE לחשבונית וזיכוי זיכוי מספקים)?


שלב הקמת תשתית (קסטומיזציה ב-SAP )

מילוי הטבלאות הסטנדרטיות בסאפ, שתומכות בהפקת האחיד, למשל:

  • סיווג חשבונות GL

  • סיווג סוגי מסמכים

  • סיווג של מסמכים SD (בהנחה שמודול SD מיושם ניסיון)

  • סיווג של תנועות MM (בהנחה שיש תנועות מלאי אינטראקציה)


שלב הוספת פיתוחים ב- User Exits

זהו החלק המורכב על שדורש זיהוי מקרי הקצה ושימוש ביציאות משתמש אשר סיפקה הלוקליציה.


שלב הרצת תהליכי בדיקות (סימולטור)

רשות המסים מספקת סימולטור לבדיקת קובץ אחיד אך קיימת בו מגבלה לגודל הקובץ המקסימלי של 4MB בלבד, עובדה שמאד מקשה על הבדיקה, היות וגדול הקבצים המופקים מחברה ממוצעת הוא בדרך כלל מאות MB ולעיתים גם מספר GB .

אלגרו פרו פיתחה כלי מתקדם המאפשר בדיקת תקינות מקיפה של קבצי מבנה אחיד. שירות מתאים לכל מערכת ולכל ארגון אשר נתקל בבדיקת הקובץ גודל הקבצים ומורכבות הבדיקות.


שלב הפקת קובץ במבנה אחיד ומסירתו לידי רשות המסים

התוכנית מייצרת שני קבצים אותם יש להגיש לרשות המסים:

קובץ כותרת INI.TXT

קובץ שורות BKVVDATA.TXTאם תרצו לשמוע פרטים נוספים או להעזר בשירותי הייעוץ של אלגרו-פרו ליישום קובץ אחיד אז הינכם מוזמנים לפנות אלינו

בטלפון 052-6509010 או במייל info@allegropro.co.ilKomentarze


bottom of page