top of page

חזרה לתפריט פתרונות

סבב אישורים לתהליך התשלום בסאפ

אלגרו-פרו פיתחה מערכת לניהול תהליך אישור הצעת תשלום לספקים.

המערכת נועדה להקל ולתעד את תהליך האישור בעזרת מסכים ודוחות ידידותיים לתפעול, עם יכולת לנטר ולעקוב אחר החשבוניות לפני ביצוע התשלום בפועל.

בארגונים רבים מבצעים את תהליך האישור באופן ידני. זה גורם לכך שתהליך אורך זמן רב וצורך משאבים ועבודת נייר מיותרת. בחלק מהרגונים אף סורקים ומדפיסים כל חשבונית וחשבונית יחד עם רשימת הצעות תשלום של סאפ ומוסרים תיקיית ניירות למאשרים לצורך חתימה ידנית לפני המשך ריצת התשלום.

סבב האישורים שפותח ע"י אלגרו-פרו נותן פתרון מקיף לצורך לנהל ולבקר את התהליך עם יכולת התאמה אישית בהתאם לדרישות הארגון. 

יתרונות המערכת: 

  • סבב האישורים נועל את הצעת התשלום עד להשלמת האישורים הנדרשים.

  • המאשרים מקבלים הודעה בדוא"ל עם קישור לדוח מורחב המאפשר צפייה בנתונים ובצרופות.

  • הדוח מספק גם מידע אנליטי וסטטיסטי, השוואה לריצות תשלום קודמות ומידע מרשומת האב של הספק.

  • כל ההחלטות של המאשרים מתועדות ונשמרות במערכת.

  • אין צורך להדפיס חשבוניות ולהשתמש בחתימות ידניות.

 

מוזמנים ליצור קשר לקבלת מידע נוסף או לצפייה בדמו של המערכת הדגמה.

bottom of page