top of page
חזרה לתפריט הפתרונות

הפקת קובץ אחיד ממערכת ה-SAP

 

ביום 2 לאוגוסט 2006 פורסם תיקון להוראות מס הכנסה ( ניהול פנקסי חשבונות ) הקובע כי בכל תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת החייבת ברישום, צריכה להיות אפשרות להפיק קובץ ממוחשב של הפריטים המנויים בפרק ב' ובפרק ג' להוראות, וכן את התנועות שבמערכת חשבונות המנוהלת לפי שיטת החשבונאות הכפולה, הכול כפי שיורה המנהל. 

לאחרונה רבו המקרים בהם פנתה רשות המסים לארגונים גדולים במשק בדרישה לקבלת קובץ במבנה אחיד תוך פרק זמן קצר. פרויקט זה מחייב את הארגון  להקצאת משאבים רבים ולביצוע התאמות ושינויים מורכבים במערכת. 

 

המלצתנו - אל תמתינו להגעתם של נציגי מס הכנסה והערכו מבעוד מועד להפקת הקובץ ממערכת ה- ERP של הארגון.

 

אנו באלגרו-פרו צברנו ניסיון רב בהובלת פרויקטי הפקת קובץ במבנה אחיד ממערכת SAP במגוון חברות גדולות בישראל. אנו מלווים את הארגון החל משלב האפיון ומיפוי ההתאמות הנדרשות, הקמת תשתית, אפיון פיתוחים, הרצת תהליכי בדיקות ועד להפקת קובץ במבנה אחיד וקבלתו על ידי רשות המסים. חבירה לאלגרו-פרו תאפשר לארגונכם לקצר באופן משמעותי את לוחות הזמנים ולצמצם את הסיכונים והעלויות הכרוכות בפרויקט.

חדש !!!  אנו שמחים להציע שירות מתקדם המאפשר בדיקת תקינות מקיפה של קבצי מבנה אחיד. השירות מתאים לכל מערכת ולכל ארגון אשר נתקל בקשיים בבדיקת הקובץ בשל גודל הקבצים ומורכבות הבדיקות.

 

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות במייל לכתובת: info@allegropro.co.il    או בטלפון : 052-6509010

 
bottom of page