top of page

חזרה לתפריט פתרונות

פתרונות עסקיים בנושא לוקליזציה ומיסוי 

תיקון של דוח 856 בהתאם לדרישות מס הכנסה

אלגרו-פרו פיתחה בסאפ מערכת אשר מבצעת בדיקה ותיקון אוטומטי של רשומות שגויות בקובץ 856 .

בין שאר יכולות המערכת: איחוד שורות עם סכומים שליליים, מיפוי קוד ניכוי מס ועוד.

בסיום ריצת התוכנית מתקבל קובץ 856 תקין מוכן לדיווח וקובץ נוסף עם פירוט השגויים לצורך תחקור.​

סימולטור לבדיקת קובץ אחיד

אנו שמחים להציע שירות מתקדם המאפשר בדיקת תקינות מקיפה של קבצי מבנה אחיד. השירות מתאים לכל מערכת ולכל ארגון אשר נתקל בקשיים בבדיקת הקובץ בשל מגבלת גודל הקבצים אותם ניתן לטעון לסימולטור הרשמי של מס הכנסה ובשל מורכבות הבדיקות והבנת ההתאמות הנדרשות במערכת.

איחוד קבצי מע"מ

 בהתאם לדרישות רשות המסים לגבי דיווח מע"מ מקוון חודשי, ארגונים רבים מתמודדים עם צורך לאחד מספר קבצי  מע"מ ממערכות שונות לתוך קובץ מע"מ אחד, לדוגמא במקרה של איחוד עוסקים, ארגונים אשר מאחדים מספר פעילויות ממערכות שונות וכו'.

אלגרו-פרו פיתחה כלי לאיחוד קבצי pcn874 באופן פשוט וידידותי למשתמש אשר יכול לתת פתרון מהיר וקל לכל מערכת מידע.

מעבר מניכוי מס במקור לקאסי למורחב

במערכת הסאפ של ארגונים רבים מופעלת גרסת ניכוי מס במקור קלאסית , אך קיימות דרישות מס שונות לחישובי ניכוי מס במקור אשר מחייבות מעבר לגרסת ניכוי מס במקור מורחב. לחברת אלגרו-פרו ניסיון רב בפרויקטי מעבר מניכוי מס במקור קלאסי למורחב. הפרויקט כולל: העברת נתוני ניכוי מס וטיובם, הוספת הגדרות וחישובי ניכוי מס רגיל / מדורג , תהליך בדיקות מקיף ועוד. 

bottom of page