ממשק אוטומטי ממערכת SAP  לכספת שע"מ

לקבלת נתוני ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים

ארגונים רבים נעזרים באפשרות שליחת וקבלת נתונים ממערכת שע"מ בכל הנוגע לנתוני ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים של ספקי הארגון. יחד עם זאת, במרבית המקרים מדובר בתהליך המתבצע באופן ידני ולא עקבי ובשל כך נגרמים פערי מידע ואחזקת נתונים שגויים במערכת.

 

אנו מציעים לחברות אשר ספריהן מתנהלים במערכת SAP R/3 הקמת ממשק אוטומטי מול מערכת שע"מ ומיכון מלא של התהליך:

- שליחה בכל פרק זמן מוגדר של רשימות הספקים לשע"מ.

- חיבור אוטומטי לכספת שע"מ ומשיכת נתוני ניכוי מס ואישור ניהול ספרים.

- עדכון אוטומטי של הנתונים ברשומות אב ספק במערכת.

- הרצת תוכנית לחסימת תשלום לספקים עם נתונים חסרים / שגויים.

 

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות במייל לכתובת: info@allegropro.co.il או בטלפון : 052-6509010